ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมีร่วมเป็นกรรมการ ในการประกวด To Be Number One

banklongmee

นายสมใจ สีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมีร่วมเป็นกรรมการ ในการประกวด To Be Number One เพื่อหาตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว

นายสมใจ สีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมีร่วมเป็นกรรมการ ในการประกวด To Be Number One เพื่อหาตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว

Next Post

มหกรรมวิชาการ "อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น" สพป. สระแก้ว เขต 1

ผู้อำนวยการนายสมใจ สีประเสริฐ พร้อมด้วยคณะครู แล้วนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหมี ได้ เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ "อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น" ณ สพป. สระแก้ว เขต 1

Subscribe US Now