กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

banklongmee

ผู้อำนวยการนายสมใจ สีประเสริฐ พร้อมด้วยคณะครู แล้วนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหมี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ขึ้น โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงความรักกับแม่ มีการแสดงของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับชม

ผู้อำนวยการนายสมใจ สีประเสริฐ พร้อมด้วยคณะครู แล้วนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหมี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ขึ้น โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงความรักกับแม่ มีการแสดงของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับชม

Next Post

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมีร่วมเป็นกรรมการ ในการประกวด To Be Number One

นายสมใจ สีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมีร่วมเป็นกรรมการ ในการประกวด To Be Number One เพื่อหาตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว

Subscribe US Now